Wymagania i kryteria oceniania

Język polski

Matematyka

Język angielski

Język niemiecki

Język francuski

Edukacja wczesnoszkolna

Chemia

Fizyka

Biologia

Historia

Doradztwo zawodowe

WOS

Technika

Informatyka

Religia

WDŻ

Wychowanie fizyczne