Wymagania i kryteria oceniania

Język polski

Matematyka

Język angielski

Język niemiecki

Edukacja wczesnoszkolna

Chemia

Fizyka

Przyroda

Biologia

Geografia

Historia

 

Doradztwo zawodowe

Plastyka

Muzyka

Technika

Informatyka

Religia

WDŻ

Wychowanie fizyczne

Skip to content