Informacje – świetlica

    

RAMOWY PLAN DNIA

7.00-10.00

Gry stolikowe. Zabawy na dywanie. Czytanie i przeglądanie publikacji literatury
dziecięcej zgromadzonej w biblioteczce świetlicowej.

Zabawy ruchowe, zabawy
integrujące grupę świetlicową. Prace porządkowe.

11.00-12.30
Kulturalne zachowanie w jadalni – zasady savuar vivr`u – spożywanie obiadu.

Dowolne zabawy w grupach.

12.30-14.00

Spacer do parku miejskiego, piesze wycieczki edukacyjne po okolicy, zabawy
ruchowe na podwórku szkolnym. Zajęcia dydaktyczne związane z tematem tygodnia.

14.00-15.30

Odrabianie zadań domowych. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej
i indywidualna pomoc uczniom. Zajęcia czytelnicze.

Podwieczorek. Rozwiązywanie
krzyżówek i rebusów. Konkursy tematyczne. Zajęcia plastyczne,
relaksacyjno-sportowe. Oglądanie filmów

15.30-16.30

Zabawy indywidualne, zajęcia relaksacyjne. Gry planszowe. Prace porządkowe.

Proponowane cykle zajęć mogą być zestawiane zależnie od potrzeb i możliwości
uczestników zajęć.

Skip to content