Rekrutacja

lista_przyjętych do klasy dwujęzycznej

lista_nieprzyjętych do klasy dwujęzycznej

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z listą zakwalifikowanych uczniów do klasy dwujęzycznej. Przypominamy, że dzisiaj tj. 6.07.2020 do godziny 15.00 należy potwierdzić wolę uczęszczania do w/wym klasy poprzez złożenie oryginału świadectwa w sekretariacie szkoły (nie dotyczy tych, którzy świadectwa już złożyli).

Uczniowie niezakwalifikowani do klasy dwujęzycznej, jak również uczniowie klasy 6a, który nie brali udziału w rekrutacji do klasy dwujęzycznej pozostają w klasie ogólnej.

Jednocześnie informujemy, że wnioski do rekrutacji uzupełniającej należy składać w terminie od 20 lipca od godziny 8.00 – do 21 lipca 2020 do godziny 15.00.

zakwalifikowani PDF

niezakwalifikowani PDF

UWAGA!

Sprawdzian predyspozycji językowych do klasy VII dwujęzycznej

odbędzie się 30 czerwca 2020 o godz. 10.00 w siedzibie szkoły.

Kolejna zmiana w terminie rekrutacji do klas VII dwujęzycznych.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do oddziałów dwujęzycznych klas siódmych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy na rok szkolny 2020/2021

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin                        w postępowaniu uzupełniającym *
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. od 2 marca 2020 r.

od godz. 8.00

 

do 29 czerwca 2020 r.

do godz. 15.00

od 20 lipca 2020 r.

od godz. 8.00

do 21 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

2. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi 30.06.2020 godz.10.00 do 23 lipca 2020 r.
3. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych do klas dwujęzycznych w szkołach  podstawowych.  

do 6 lipca 2020 r

do godz. 9.00

24 lipca 2020 r.

do godz. 10.00

4. Przyjmowanie świadectwa promocyjnego do klasy VII szkoły podstawowej. od 26 do 29 czerwca 2020 r. od 20 do 21  lipca

2020 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów  niezakwalifikowanych.  

6 lipca 2020 r.

do godz. 9.00

24 lipca 2020 r.

do godz. 10.00

6. Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania.  

do 6 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

do 24 lipca 2020 r.

do godz. 14.00

7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  

do 7 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

do 24 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

* rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana jest tylko w przypadku dysponowania wolnymi miejscami po rekrutacji podstawowej

 

Zmiany w terminach rekrutacji 2020/21 – klasy VII dwujęzyczne.

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin                        w postępowaniu uzupełniającym *
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. od 2 marca 2020 r.

od godz. 8.00

do 15 maja 2020 r.

do godz. 15.00

od 20 lipca 2020 r.

od godz. 8.00

do 21 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

2. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi do 22 maja 2020 r. do 23 lipca 2020 r.
3. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych do klas dwujęzycznych w szkołach  podstawowych. do 5 czerwca 2020 r

do godz. 15.00

24 lipca 2020 r.

do godz. 10.00

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 dla absolwentów gimnazjum

dla absolwentów klas ósmych