Pracownicy sekretariatu

mgr Agata Kubicka – Tota – st. specjalista

Halina Adamczyk – sekretarz

Godziny pracy sekretariatu – 7.00 do 15.00

mgr Dorota Idczak – intendent

godziny pracy – 10.00 do 14.00