Poznaj Polskę

Poznaj Polskę 2023/2024.

W ramach projektu Poznaj Polskę nasza szkoła otrzymała dofinansowanie do trzech wycieczek szkolnych.

Tym razem na wycieczki wyjechali uczniowie klas I i II.

1. W dniu 14.11.2023 zrealizowano wycieczkę do Krakowa i Wieliczki z udziałem uczniów klasy 2a oraz klasy 2b. W wycieczce wzięło udział 43 uczniów. Pierwszym punktem wycieczki było Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, gdzie pod okiem przewodnika uczniowie oglądali zabytkowe samoloty.

      

Kolejnym punktem wycieczki była Kopalnia Soli „Wieliczka”. Uczniowie w dwóch grupach pod opieką przewodników zwiedzili kopalnię.

    

2. Dnia 09.11.2023r. uczniowie klasy 1a i 1b uczestniczyli w jednodniowej wycieczce szkolnej do Wrocławia. 

Wycieczka miała charakter krajoznawczo-turystyczny (poznanie architektury lewobrzeżnej części miasta, gotyckiego Ratusza, historii Ostrowa Tumskiego i historii wrocławskich krasnali) oraz przedmiotowy (zakres tematyczny edukacji przyrodniczej: występowanie wody we wszechświecie, obieg wody w przyrodzie, jej wpływ na życie człowieka i planetę).  W Hydropolis uczniowie wzięli udział w prelekcji oraz doświadczeniach związanych z wodą, do których wykorzystano najnowsze technologie, w celu zaprezentowania i przekazania informacji uczestnikom wycieczki.

      

3.

24.11.2023r. uczniowie klasy 1a i 1b uczestniczyli w jednodniowej wycieczce szkolnej do Pałacu w Mosznej i na wykopaliska związane z odkryciem szkieletów dinozaurów w Krasiejowie.

Zwiedzali barokowy pałac w Mosznej oraz wykopaliska związanych z odkryciem szkieletów dinozaurów. Wycieczka miała charakter krajoznawczy (zwiedzanie barokowego pałacu, biblioteki, wystawy malarskiej znajdującej się na terenie obiektu, zwiedzanie oranżerii oraz parku) oraz przedmiotowy (zakres tematyczny edukacji przyrodniczej: zmiany zachodzące na Ziemi, epoka dinozaurów).

       

     

 

Gmina Miasta Tychy otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia

pn. „Pozna Polskę”.

Nasza szkoła w ramach projektu zorganizuje dwie jednodniowe wycieczki dla uczniów klas III oraz dla uczniów klas VII, VIII.

Miejsce wycieczek:

1. klasy III – Zamek w Ogrodzieńcu, zamek na trasie Orlich Gniazd w Olsztynie k. Częstochowy, liczba uczestników 49 i 3 opiekunów.

25.11.2021 uczniowie klasy 3a, 3b, 3c Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana III Sobieskiego w Tychach  uczestniczyli w  jednodniowej wycieczce szkolnej do Olsztyna k. Częstochowy na szlaku Orlich Gniazd oraz do Ogrodzieńca w ramach programu MEiN  pt.  „Poznaj Polskę”. Uczniowie z klas 3 wyjechali o godzinie 8:00  do  Olsztyna  k. Częstochowy w celu zwiedzania zamku oraz podziwiania piękna przyrody. Uczniowie wysłuchali opowieści o historii zamku opowiedzianej przez przewodnika. Dzieci spacerowały wokół ruin, następnie po zejściu z nich, odnajdywały odciski pierwszych wodnych form życia w kamiennych schodach. Po zwiedzeniu ruin, autokarem udali się do Podzamcza – Zamku w Ogrodzieńcu.. Uczestnicy wysłuchali legendy o Białej Damie, Czarnym psie. Zwiedzali ruiny, oglądali skarbiec, Ptasznik – dziedziniec gospodarczy, makietę zamku, byliśmy na wieży widokowej, usłyszeliśmy opowiadanie o sypialni Bonera, bibliotece. Poznali zasady obowiązujące w zamku w dawnych czasach. Dzieci były bardzo zainteresowane opowieściami przewodnika. Wróciły do rodziców uśmiechnięte i zadowolone.

Ruiny zamku w Olsztynie k. Częstochowy,

Zamek w Ogrodzieńcu.

2. Klasy VII i VIII – Staniątki – Nowy Wiśnicz – kopalnia soli w Bochni, liczba uczestników 38 oraz 3 opiekunów.

29.11.2021 uczniowie klasy 7c, 8a, 8b, Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana III Sobieskiego w Tychach  uczestniczyli w  jednodniowej wycieczce szkolnej do Staniątek, Nowego Wiśnicza i Bochni w ramach programu MEiN  pt.  „Poznaj Polskę”.

Cel wycieczki: Zwiedzanie: Kopalna Soli Bochnia,  Zamek w Wiśniczu oraz zespół klasztorny w Staniątkach.  Wycieczka miała charakter przedmiotowy  w celu uzupełnienia programu nauczania – zakres tematyczny: kultura i dziedzictwo narodowe. Uzupełniała wiedzę z przedmiotu historia, przyroda, język polski, religia. Wycieczka miała również charakter krajoznawczo-turystyczny. Zwiedzane miejsca figurują na liście Pomników  Historii, wpisane są  na listę UNESCO (Kopalnia soli Bochnia). Celem wycieczki było również uzupełnienie wiedzy programowej, poznanie postaw i wartości patriotycznych, tradycji narodowych oraz religijnych w oparciu o bogate dziedzictwo historyczne i przyrodnicze, połączone z nowoczesnymi technologiami w celu zaprezentowania i przekazania informacji uczestnikom wycieczki.

Kopalnia Soli w Bochni.

Staniątki

Zamek w Wiśniczu.

Skip to content