PO WER

 

 

 

Przygotowania do wyjazdu!

Wszyscy uczniowie z niecierpliwością oczekują daty wylotu do Portugalii.

Przygotowania poczynione: kursy angielskiego mamy za sobą, wiemy już sporo o Portugalii, znamy nawet podstawowe zwroty portugalskie!

Jeszcze tylko doszlifowanie prezentacji i występów,  i w drogę… .

Promujemy projekt w szkole:

 

 

Realizowaliśmy w roku szkolnym 2020/21 pracowaliśmy nad projektem edukacyjnym Piękna Nasza Polska Cała. Opracowane prezentacje multimedialne przedstawialiśmy kolegom i koleżankom z różnych klas, wykorzystamy je także w czasie pobytu w Portugalii.

 

Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę  uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie PO WER „Każdy może coś zmienić – polsko-portugalski szkolny projekt edukacyjny” oraz listę rezerwową.

Lista_zakwalifikowanych_i _lista rezerwowa

 

Ogłaszamy I nabór do projektu PO WER pn. „Każdy może coś zmienić – polsko-portugalski szkolny projekt edukacyjny”.

Poniżej zamieszczamy Regulamin, a także kartę zgłoszenia uczestnika i zasady uczestnictwa w projekcie.

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 7 kwietnia 2021 do godziny 14.00.

 

Rekrutacja_Regulamin

Zał.V_Karta_zgłoszenia-ucznia-do-mobilności_PMU-SP13

Zasady-uczestnictwa-ucznia-w-przedsięwzięciu_PMU

załącznik_I_oświadczenie_PMU