KLASY SIÓDME

                Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Regulamin rekrutacji_2024_2025

Termin sprawdzianu predyspozycji językowych do klasy VII dwujęzycznej:

25.03.2024 godzina 14:30

Ogłoszenie wyników sprawdzianu predyspozycji językowych do klasy siódmej dwujęzycznej odbędzie się 8 kwietnia 2024 roku.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO ODDZIAŁÓW KLAS VII DWUJĘZYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 1. Otwarcie systemu dla rodziców – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego kl. VII – od 19 lutego2024 r. od godz. 8.00 do 11marca 2024 r. do godz. 15.00
 2. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do klas VII dwujęzycznych – do 3 kwietnia 2024 r. w siedzibie szkoły.
 3. Ogłoszenie listy kandydatów którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych – do 8 kwietnia 2024 r. godz. 15.00
 4. Przyjmowanie świadectw ukończenia klasy VI szkoły podstawowej – 21 – 24 czerwca 2024r. do godz.15.00
 5. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 27 czerwca 2024 r. do godz. 14:00
 6. Potwierdzanie woli uczęszczania – od 27 czerwca 2024 r.  od godz. 14:00 do 28 czerwca 2024 r. do godziny 14:00
 7.  Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 28 czerwca 2024 r. do godz. 15:00     

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE

 1.  Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami i świadectwami – od 3  lipca 2024 r. od godziny 8:00 do 4 lipca 2024 r.do godz. 15.00
 2. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowej – do 8 lipca 2024r.
 3. Ogłoszenie listy kandydatów którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych – 9 lipca 2024r. do godz. 15:00
 4. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 9 lipca 2024r. do godz. 15:00
 5. Potwierdzanie woli uczęszczania – do 11 lipca 2024 r. do godz. 14:00
 6. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 11 lipca 2024r. do godz. 15:00

https://spklasy4i7-tychy.nabory.pl/

ENGLISH ADVENTURE IN PRIMARY SCHOOL No 13

Tradycją i dobrą praktyką naszej szkoły są klasy dwujęzyczne. Klasy te wyróżnia:

1.Zwiększona do 5 godzin w tygodniu liczba godzin języka angielskiego (o 2 godziny więcej niż w klasach ogólnych).

2.Przynajmniej dwa przedmioty w tych klasach prowadzone są w języku polskim i języku angielskim. Natomiast przedmioty takie jak muzyka i wychowanie fizyczne realizowane są częściowo w języku angielskim z użyciem metodologii CLIL, która polega na wykorzystaniu języka angielskiego do przekazania niektórych treści przedmiotowych w niestandardowy sposób.

3.Innowacje pedagogiczne z j. angielskiego.

4.Zajęcia metodą projektu. W styczniu  i czerwcu przez  tydzień klasy dwujęzyczne pracują wyłącznie metodą projektu edukacyjnego.  Zajęcia te mają charakter interdyscyplinarny i prowadzone są w języku angielskim. Praca tą metodą stanowi doskonałą okazję do wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Uczniowie bardzo chętnie, z dużym entuzjazmem uczestniczą w realizacji powierzonych im zadań. Zwieńczeniem ich pracy jest uroczysta prezentacja projektu w obecności zaproszonych gości, dyrekcji, rodziców i społeczności szkolnej oraz podczas Dnia Otwartego szkoły.

 

5.Udział uczniów i nauczycieli w międzynarodowych programach: Erasmus +, eTwinning, World’s Largest Lesson – zajęcia prowadzone przez obcokrajowców w języku angielskim.

 

 1. Anglojęzyczne imprezy szkolne, m.in.:

Dzień brytyjski

Dzień Języków Obcych

Dzień Europy

Czytanie bajek uczniom z klas 1-3 po angielsku przez uczniów z klas dwujęzycznych

Skip to content