KLASY PIERWSZE

 

Harmonogram działań związanych z przyjmowaniem zgłoszeń i przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego do KLAS PIERWSZYCH w publicznych obwodowych szkołach podstawowych.

Informujemy, że przyjmowanie zgłoszeń od rodziców kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły

prowadzone jest w dniach od 8 lutego 2021 od godz . 8.00 do 26 lutego 2021 do godz.15.00.

Należy  wypełnić elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA,  dostępnego na stronie tyskiego portalu oświatowego

https://sp-tychy.nabory.pl/

od dnia 8 lutego 2021 r., następnie wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły.

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły – nr telefonu 32 227 27 49.

 

Jakie są atuty naszej szkoły?

  1. Jednozmianowość.
  2. Monitoring – budynek monitorowany poprawia bezpieczeństwo uczniów.
  3. Przestronne sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesne tablice interaktywne, nowe ławki i krzesła dostosowane do wzrostu uczniów oraz pomoce dydaktyczne niezbędne procesie edukacji najmłodszych uczniów.
  4. Zajęcia sportowe odbywają się w dwóch salach gimnastycznych małej i dużej, wyposażonych w sprzęt sportowy. Uczniowie mają do dyspozycji nowoczesne boisko  wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią.
         
    5. W szkole znajduje się pracownia komputerowa z dostępem do Internetu na wyposażeniu której znajduje się 20 stanowisk komputerowych.
    6. Biblioteka szkolna jest bogato wyposażona w lektury, słowniki, literaturę dziecięcą i młodzieżową, a w bibliotece multimedialnej znajdują się stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do Internetu.

7. W szkole zapewniona jest opieka pielęgniarki.
8. Każdy uczeń objęty jest opieką pedagoga, psychologa, logopedy lub innego specjalisty w zależności od potrzeb.
9. W szkole funkcjonuje świetlica – najmłodsi uczniowie mogą kreatywnie spędzić czas w oczekiwaniu na lekcje lub po ich zakończeniu.  Obiady – zdrowe i smaczne – w stołówce szkolnej obsługuje firma cateringowa.
10. W szkole organizowane są liczne konkursy m.in. plastyczne, recytatorskie oraz realizowane innowacje i projekty edukacyjne rozwijające talenty i zainteresowania uczniów już od pierwszej klasy.

11. Ciepło, serdeczność i pracowitość, z którą uczniowie spotykają się na co dzień ze strony wszystkich pracowników szkoły tworzą przyjazną atmosferę i dają poczucie bezpieczeństwa.

Zapraszamy do obejrzenia filmu:

https://gopro.com/v/ZNa9zLweXLDr4