Klasy pierwsze

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW I RODZICÓW NA

DRZWI OTWARTE

KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ 15 LUTEGO 2023 r.  W GODZINACH OD 17.00 DO 18.30

O  GODZINIE 17.00 ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE Z DYREKTOREM SZKOŁY W SALI GIMNASTYCZNEJ

 

REKRUTACJA DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach rozpoczęła swą działalność 1.09.2017. Powstała w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 11 im. Jana III Sobieskiego w Tychach w obecną szkołę podstawową. Mimo krótkiego okresu swojej działalności uzyskała już tytuł „Przyjaznej szkoły”. Naszym zadaniem priorytetowym jest wysoka jakość edukacji, wychowanie oraz bezpieczeństwo naszych uczniów. Bierzemy udział w projektach międzynarodowych takich jak Erasmus+, Power, Etwinnig oraz w projektach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Realizujemy również wiele innych ogólnopolskich projektów edukacyjnych oraz innowacji pedagogicznych z rożnych dziedzin edukacji, m.in. ‘Here and there, English is everywhere”, „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”.  Staramy się, aby zajęcia w szkole były ciekawe, rozbudzały zainteresowania uczniów, rozwijały talenty i spełniały ich oczekiwania. Od lat nasza szkoła – jeszcze jako gimnazjum – prowadzi nauczanie dwujęzyczne z językiem angielskim jako językiem wiodącym. Dzięki temu, uczniowie mają możliwość nie tylko rozwijania umiejętności językowych, ale również wykorzystać je w sposób praktyczny w trakcie realizacji projektów edukacyjnych.

Nasza szkoła stwarza warunki wszechstronnego rozwoju każdego dziecka. Rozpoznajemy potrzeby naszych uczniów i wspieramy ich poprzez różne formy aktywności, ciekawe lekcje, różnorodne zajęcia pozalekcyjne również z języków obcych, wsparcie psychologiczne i logopedyczne.

Informujemy, że przyjmowanie zgłoszeń od rodziców kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły

prowadzone jest w dniach od 6 lutego 2023 od godz . 8.00 do 24 lutego 2023 do godz.15.00.

Należy  wypełnić elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA który jest dostępny na stronie tyskiego portalu oświatowego

https://sp-tychy.nabory.pl/ 

i wydrukowany złożyć w sekretariacie szkoły, w obwodzie której zamieszkuje dziecko.

Termin rekrutacji uzupełniającej: 4 maja do 8 maja 2023 od 8.00 do 15.00.

Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona tylko w przypadku, gdy szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami, po zakończeniu rekrutacji podstawowej i będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz spełniania przez dziecko kryterium rekrutacji.

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły – nr telefonu 32 227 27 49.

 

Jakie są atuty naszej szkoły?

  1. Jednozmianowość.
  2. Monitoring – budynek monitorowany poprawia bezpieczeństwo uczniów.
  3. Przestronne sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesne tablice interaktywne, nowe ławki i krzesła dostosowane do wzrostu uczniów oraz pomoce dydaktyczne niezbędne procesie edukacji najmłodszych uczniów.
  4. Zajęcia sportowe odbywają się w dwóch salach gimnastycznych małej i dużej, wyposażonych w sprzęt sportowy. Uczniowie mają do dyspozycji nowoczesne boisko  wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią.
         
    5. W szkole znajduje się pracownia komputerowa z dostępem do Internetu na wyposażeniu której znajduje się 20 stanowisk komputerowych.
    6. Biblioteka szkolna jest bogato wyposażona w lektury, słowniki, literaturę dziecięcą i młodzieżową, a w bibliotece multimedialnej znajdują się stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do Internetu.

7. W szkole zapewniona jest opieka pielęgniarki.
8. Każdy uczeń objęty jest opieką pedagoga, psychologa, logopedy lub innego specjalisty w zależności od potrzeb.
9. W szkole funkcjonuje świetlica – najmłodsi uczniowie mogą kreatywnie spędzić czas w oczekiwaniu na lekcje lub po ich zakończeniu.  Obiady – zdrowe i smaczne – w stołówce szkolnej obsługuje firma cateringowa.
10. W szkole organizowane są liczne konkursy m.in. plastyczne, recytatorskie oraz realizowane innowacje i projekty edukacyjne rozwijające talenty i zainteresowania uczniów już od pierwszej klasy.

 

11. Innowacje pedagogiczne z języka angielskiego – elementy dwujęzyczności już w pierwszym etapie kształcenia,  w klasach 1-3. Ponadto realizacja założeń programu Erasmus+ z uczniami z wielu klas.

 

        12. Bogata oferta zajęć dodatkowych dla uczniów – m.in.: zajęcia artystyczne, językowe, taneczne, teatralne.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Ciepło, serdeczność i pracowitość, z którą uczniowie spotykają się na co dzień ze strony wszystkich pracowników szkoły tworzą przyjazną atmosferę i dają poczucie bezpieczeństwa.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu:

https://gopro.com/v/ZNa9zLweXLDr4

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content