Klasy dwujęzyczne

„SAGA O KRÓLU ARTURZE I RYCERZACH OKRĄGŁEGO STOŁU”

12.01.2023 klasy dwujęzyczne prezentowały scenki w języku angielskim w ramach realizowanych projektów edukacyjnych. Temat dotyczył króla Artura i jego rycerzy. Uczniowie wykazali się dużą inwencją: były zbroje, miecze, piękne damy i rycerze. Klasa 8c w jednym z przedstawień wykorzystała narzędzia cyfrowe, a jako plener wybrała otoczenie szkoły i korytarze szkolne. Gratulujemy pomysłów!

 

 

www. Twoje Tychy. 17.01.2023

https://www.tychy.pl/wp-content/uploads/2023/01/tt791egazeta.pdf

Projekt edukacyjny.

W roku szkolnym 2022/23 klasy dwujęzyczne realizować będą projekt edukacyjny pod nazwą – Rycerze króla Artura. Prezentacje projektu odbędą się przed feriami.

Powodzenia!

 

PROJEKT EDUKACYJNY

W lutym 2021 uczniowie klasy VII dwujęzycznej pracowali metodą projektu edukacyjnego pod nazwą „Piękna nasza Polska cała”.

Prezentacje projektów w języku angielskim wyróżniały się oryginalnością, dbałością o detale oraz ciekawą formą przekazania treści.

Oto przykładowe tytuły prac projektowych:

by Basia Nowak, Matylda Madej, Hanna Hajduk, Iga Truchel, Krzysztof Łapaj.

Warsaw

ENGLISH ADVENTURE IN PRIMARY SCHOOL No 13

Tradycją i dobrą praktyką naszej szkoły są klasy dwujęzyczne. Klasy te wyróżnia:

1.Zwiększona do 5 godzin w tygodniu liczba godzin języka angielskiego (o 2 godziny więcej niż w klasach ogólnych).

2.Przynajmniej dwa przedmioty w tych klasach prowadzone są w języku polskim i języku angielskim. Natomiast przedmioty takie jak muzyka i wychowanie fizyczne realizowane są częściowo w języku angielskim z użyciem metodologii CLIL, która polega na wykorzystaniu języka angielskiego do przekazania niektórych treści przedmiotowych w niestandardowy sposób.

3.Zajęcia metodą projektu-w grudniu i czerwcu przez cały tydzień klasy dwujęzyczne pracują wyłącznie metodą projektu edukacyjnego.  Zajęcia te mają charakter interdyscyplinarny i prowadzone są w języku angielskim. Praca tą metodą stanowi doskonałą okazję do wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Uczniowie bardzo chętnie, z dużym entuzjazmem uczestniczą w realizacji powierzonych im zadań. Zwieńczeniem ich pracy jest uroczysta prezentacja projektu w obecności zaproszonych gości, dyrekcji, rodziców i społeczności szkolnej.

4.Udział uczniów i nauczycieli w międzynarodowych programach: Erasmus +, PO WER

5.Udział w wyjazdach językowych:

⦁ Trzydniowy pobyt w Ośrodku H2O w Kiczycach, gdzie realizowany jest program – American Days

⦁ Euroweek ( pobyt w Bystrzycy Kłodzkiej) – uczniowie biorą udział w zajęciach integracyjnych, kulturowo – krajoznawczych prowadzonych w języku angielskim przez wolontariuszy z różnych stron świata. Ćwiczą sprawność językową, precyzyjność wypowiedzi. Mają możliwość dodatkowego poszerzania swoich kompetencji językowych, przełamują bariery językowe i rozwijają umiejętności komunikacyjne w naturalnych sytuacjach.

⦁ siedmiodniowy kurs językowy w Bournemouth. Podczas pobytu w Wielkiej Brytanii uczniowie realizują 20 godzinny kurs językowy w angielskiej szkole językowej oraz biorą udział w bogatym programie kulturalno – realioznawczym.

6.Udział w wydarzeniach propagujących język i kulturę anglojęzyczną:

⦁ klasowe wyjścia do teatru i kina na spektakle teatralne i seanse filmowe w języku angielskim

⦁ organizacja i udział uczniów w Dniu Języków Obcych- klasy dwujęzycznej prowadzą konferansjerkę i przedstawiają scenki rodzajowe.

W wyniku prowadzonych działań uczniowie klas dwujęzycznych osiągają bardzo wysokie wyniki z egzaminów ósmoklasisty, są finalistami i laureatami konkursów przedmiotowych z języka angielskiego. Potrafią ze swobodą i sprawnie posługiwać się językiem obcym w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

Skip to content