Materiały dla nauczycieli

WYKORZYSTYWANIE ZASOBÓW INTERNETOWYCH NA POTRZEBY PRZYGOTOWANIA ĆWICZEŃ Z J. ANGIELSKIEGO.

Jednym z niezwykle pomocnych źródeł internetowych pozwalających na przygotowanie pomocy dydaktycznych na lekcje j. angielskiego są zasoby strony https://www.toolsforeducators.com/

Po zalogowaniu, można adekwatnie do potrzeb i poziomu nauczania przygotować m.in. gry planszowe o wybranej tematyce (np. sports, daily routines, body parts, clothing) flashcards, karty do gry w bingo, ćwiczenia fonetyczne, ćwiczenia utrwalające znajomość słownictwa i wiele innych. Każdy nauczyciel w prosty sposób jest w stanie stworzyć bogatą bazę pomocy dydaktycznych i ćwiczeń na zajęcia z uczniami. Ponadto, bogatym źródłem do przygotowania materiałów na zajęcia jest strona internetowa www.mes-english.com pozwalająca dodatkowo tworzyć prezentacje multimedialne, w tym poszerzające wiedzę z zakresu kultury krajów anglojęzycznych (np. Valentine’s Day, St. Patrick’s Day, Christmas, etc.).

ACTIVITY 1_Sports  ACTIVITY 2_clothes

M. Niesobska

ZESTAW ARKUSZY DO OCENY PROJEKTU EDUKACYJNEGO.

Jednym z efektów obserwacji zajęć prowadzonych metodą projektu w szkole portugalskiej w marcu 2019 (job shadowing –  Sao Jose, Coimbra) było przygotowanie arkuszy oceny projektu,

Arkusze można wykorzystać na zajęciach z języków obcych, zajęciach prowadzonych metodą CLIL,

dostosować do własnych potrzeb.

Arkusze_projekt_edukacyjny

Materialy edukacyjne do zajęć metodą CLIL.

Rezultatem projektu „Nowa szkoła, nowe wyzwanie” było opracowanie materiałów dla nauczycieli, którzy pragną prowadzić zajęcia metodą CLIL. Poniżej zamieszczamy broszury z materiałami z fizyki, muzyki i wychowania fizycznego.

CLIL _Music_PE

CLIL_Physics 

 

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ Z J. ANGIELSKIEGO.

Ideas for Activities

 

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów do Akcji 2 w sektorze Edukacja Szkolna oraz do Akcji 1 w sektorze Młodzież.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe m.in. szkół oraz instytucji i organizacji działających na rzecz młodzieży.

Już 21 marca br. mija najbliższy termin na składanie wniosków na dofinansowanie z programu Partnerstwa strategiczne w sektorze Edukacja szkolna, a do 30 kwietnia br. można składać wnioski na Wymiany młodzieżowe w sektorze Młodzież.

Jeżeli chcą Państwo pozyskać fundusze na:

[EDUKACJA SZKOLNA]

 • krótkie międzynarodowe spotkania partnerów (2–5 dni),
 • wyjazdy uczniów (nie ma dolnej granicy wieku) + wyjazdy kadry towarzyszącej (od 5 dni do 2 miesięcy),
 • wyjazdy uczniów do partnerskiej szkoły w celu uczenia się w niej przez 2–12 miesięcy (w chwili wyjazdu muszą mieć 14 lat),
 • wyjazdy nauczycieli w celu nauczania lub szkolenia w partnerskiej placówce (2–12 miesięcy).

Lub

[MŁODZIEŻ]

 • Zielone i białe szkoły, wycieczki szkolne oraz obozy lub inne formy spotkań młodzieży na terenie Polski przy udziale uczniów zaproszonych z zagranicy (finansowanie pobytu zarówno własnych uczniów jak i gości)

zapraszamy do skorzystania ze szkolenia:

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów do Akcji 2 w sektorze Edukacja Szkolna oraz do Akcji 1 w sektorze Młodzież

NAJBLIŻSZE TERMINY WARSZTATÓW:

8 marca 2019, Kraków

11 marca 2019, Warszawa

1 kwietnia 2019, Poznań (Młodzież KA1)

8 kwietnia 2019, Kraków (Młodzież KA1)

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:

 • jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w najbliższym terminie dla akcji: Wymiany młodzieżowe oraz Partnerstwa strategiczne,
 • jak napisać wniosek, aby mieć gwarancję pozyskania środków – ekspert napisze z Państwem przykładowy wniosek z wykorzystaniem formularza ERASMUS+ oraz wyjaśni wszystkie kruczki/zawiłości formalne,
 • jak krok po kroku stworzyć projekt wykorzystania grantu z akcji: Mobilność młodzieży Partnerstwa,
 • w jaki sposób pozyskać partnera projektu oraz jakie kryteria musi on spełniać,
 • jak sfinansować koszty zarządzania projektem (np. osób dedykowanych do pisania wniosków, rozliczania i raportowania realizacji projektu) z przyznanych środków,
 • jak wygospodarować z budżetu projektu ERASMUS+ dodatkowe fundusze na cele własne placówki np. związane z doposażeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie: www.szkolenia-erasmus.org.

Organizator szkolenia: Grupa Wydawnicza Semantika.

Skip to content