Obiady

UMOWA OBIADY 2020

W roku szkolnym 2020/2021 obiady dla uczniów naszej szkoły dostarczała będzie KUCHNIA EKOMNIAM

Umowy dostępne są na stronie szkoły, na woźniówce oraz w sekretariacie szkoły.

Koszt obiadu dwudaniowego 5zł

Płatność naliczana jest z dołu. Informacja na temat kwoty do zapłaty przekazywana będzie do 5-go dnia każdego miesiąca. Opłaty należy uiszczać w terminie do 15-go następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Obiady prosimy odwoływać telefonicznie (887 456 253) od godziny 7:30 do godziny 8.30 danego dnia.

jadłospis 2.11 -6.11