Obiady

Wzór Umowy o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej Szkoły

menu

 

 

Obiady dla uczniów naszej szkoły dostarcza  „Bazar u Koziołka” z Pszczyny

(umowy do pobrania w sali nr 46 lub do wydrukowania ze strony).

Koszt jednego obiadu dwudaniowego – 4,90zł.

Płatność naliczana jest z dołu. Informacja na temat kwoty do zapłaty przesyłana jest za pośrednictwem  mobiDziennika do 5-go dnia każdego miesiąca. Opłaty należy uiścić  w terminie do 15-go następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Obiady prosimy odwoływać telefonicznie (887 456 253) najpóźniej do godziny 8.30 danego dnia.