Harmonogram spotkań z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami:

Zebrania:

17, 22 września 2020 r

25 stycznia 2021

Konsultacje:

26 października 2020 r

23 listopada 2020 r

17 grudnia 2020 r

22 marca 2021 r

26 kwietnia 2021 r

18 maja 2021 r

 

ZAPRASZAMY