Erasmus +

„NOWA SZKOŁA, NOWE WYZWANIE”

Począwszy od czerwca 2018 roku nasz szkoła realizuje projekt pod nazwą „NOWA SZKOŁA, NOWE WYZWANIE” w ramach programu Erasmus +.

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy metodycznej nauczycieli w zakresie nauczania j. angielskiego w klasach młodszych i starszych,  nauczania dwujęzycznego, a także zdobycie nowych umiejętności w zarządzaniu szkołą. Realizując projekt będziemy również mieli sposobność obserwacji lekcji prowadzonych metodą projektu w szkole portugalskiej.

Mamy nadzieję, że zdobyte umiejętności wpłyną korzystnie na proces dydaktyczny w naszej szkole.

 

TEAM BUILDING IN THE SCHOOL – VALENCIA 2018

Pierwszą mobilnością zrealizowaną w ramach projektu był udział w szkoleniu/kursie dyrektora szkoły Marianny Niesobskiej „Team building in the school” w okresie od 1.10. 2018 do 5.10.2018.

Kurs adresowany był do dyrektorów (nauczycieli) wszystkich typów szkół, zarządzających instytucjami edukacyjnymi, którzy zmierzali poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie budowania zespołu nauczycieli, kreowania i zachowania aktywności zespołu oraz budowania właściwych relacji interpersonalnych w zespole.

W kursie uczestniczyło 13 dyrektorów, wicedyrektorów z  następujących krajów: Grecji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Włoch oraz Polski. Program kursu obejmował zagadnienia związane z pracą zespołową, Team Leader, komunikacją, motywacją, a także wizytę w szkole w Walencji.

Organizator kursu  to „Esmovia” Training and Mobility.

Pani dyrektor podzieliła się doświadczeniami  w czasie konferencji Rady Pedagogicznej naszej szkoły oraz w czasie narady dyrektorów tyskich szkół w dniu 21.01.2019.

 

 

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ INFORMACYJNY Erasmus +

W dniu 8.01.2019 dyrektor szkoły p. Marianna Niesobska oraz nauczyciel j. angielskiego p. Ilona Studzińska uczestniczyły w Ogólnopolskim Dniu Informacyjnym Erasmus +, który odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie.

/źródło foto: http://erasmusplus.org.pl/ogolnopolski-dzien-informacyjny-2019/

OXFORD 11.02. – 22.02.2019

Trzech nauczycieli naszej szkoły: Ilona Studzińska, Małgorzata Jeżela i Jakub Jończyk odbyli kurs języka angielskiego w Oxfordzie w terminie od 11 do 22 lutego 2019r. w ramach projektu Erasmus+. Cała trójka uczestniczyła codziennie przez dwa tygodnie w pięciogodzinnych zajęciach języka angielskiego, ponadto dwóch nauczycieli brało udział w dodatkowych zajęciach z fonetyki. Popołudniami nauczyciele mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach fakultatywnych organizowanych przez szkołę językową. W zajęciach tych uczestniczyli kursanci z Europy, Azji i Ameryki Południowej.  Mieli za zadanie integrację oraz poznanie kultury i zwyczajów innych krajów. Przez te dwa tygodnie nasi nauczyciele poznali najciekawsze miejsca w Oxfordzie oraz mieli możliwość zwiedzić najważniejsze zabytki w Londynie. Po powrocie podzielili się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami naszej szkoły.

Learning, fun and gamesmethodology for primary level.

Malta  11.02 – 15.02.2019

W kursie językowo – metodycznym brały udział: p. Marianna Niesobska oraz p. Joanna Szczublewska,

Organizator kursu – ETI – Executive Training Institute, Malta

Program kursu: 1. Style uczenia się i wielorakie rodzaje inteligencji. 2.Rozwijanie sprawności językowych: mówienie, czytanie, słuchanie pisanie.3. Strategia nauczania – co-operative learning. 4. Pomoce wizualne, komputer i zasoby internetu. Piosenki, muzyka – znaczenie w procesie edukacji.

Kurs adresowany był do nauczycieli j. angielskiego szkół podstawowych, którzy zmierzali poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania metod nauczania j. angielskiego. Zajęcia koncentrowały się na prezentacji ciekawych ćwiczeń powiązanych z metodyką nauczania i teorią uczenia się. Miały charakter zajęć praktycznych.

Coimbra, Portugal, marzec 2019

W marcu 2019 4 nauczycieli i dyrektor szkoły uczestniczyło w obserwacji zajęć „job shadowing” w szkole San Jose Colegio w Coimbrze, w Portugalii. Mieliśmy okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych metodą projektu. Dzięki nabytym umiejętnościom możemy wdrożyć poznaną metodę w pracy z naszymi uczniami, która na pewno uatrakcyjni lekcje, a także zmotywuje naszych wychowanków do efektywnych działań.

 

Dublin 7.10 – 18.10.2019

W kursie dla nauczycieli j. angielskiego wzięła udział pani Malwina Jagiełka. Tak oto opisała swoje doświadczenia:

„W dniach 7.10 – 18.10 w Dublinie wzięłam udział w intensywnym kursie języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Codziennie na około 5 godzin mogłam wskoczyć w buty ucznia i zdobywać wiedzę z zakresu języka angielskiego, a także zaczerpnąć inspiracji i ciekawych pomysłów na przeprowadzenie interesujących zajęć z języka angielskiego. Ponadto mogłam posmakować irlandzkiej kultury poprzez różnego rodzaju wycieczki oraz wydarzenia, takie jak np.: piesza wycieczka z przewodnikiem po Dublinie, całodniowa wycieczka na Klify Moher wraz z historią Irlandii,  wycieczka do Trinity College w Dublinie, w tym zwiedzanie zjawiskowej biblioteki, zwiedzanie Galerii Narodowej i Muzeum Historii Naturalnej w Dublinie, zwiedzanie nadmorskiej miejscowości Dun Laoghaire, w tym zwiedzanie Muzeum Jamesa Joyce”a, obserwowanie życia codziennego na ulicach Dublina.

Udział w projekcie był dla mnie niewątpliwie cennym doświadczeniem, które zamierzam wykorzystać w pracy z uczniami m.in podczas zajęć koła zainteresowań w ramach mojej innowacji pedagogicznej pt. ” A little bit of Irish Culture…” . Ponadto wyjazd na kurs do Irlandii pomógł mi przełamać pewne osobiste bariery i lęki, wzmocnił moją pewność siebie oraz pozwolił na nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami w Europie, co mam nadzieję zaowocuje kolejnym projektem Erasmus Plus w przyszłości.”

 

KONFERENCJA ERASMUS + DLA NAUCZYCIELI TYSKICH SZKÓŁ

7 LISTOPADA 2019

W dniu 7.11.2019 w naszej szkole odbyła się konferencja poświęcona upowszechnianiu realizowanego projektu Erasmus+ „Nowa szkoła, nowe wyzwania”. Konferencja adresowana była do nauczycieli tyskich szkół, zaproszeni zostali również przedstawiciele organu prowadzącego oraz lokalnych mediów. Uczestnicy spotkania mogli podzielić się swoimi doświadczeniami, wyjaśnić wątpliwości dotyczące zarządzania projektem oraz finansowania działań projektowych.

https://www.tychy.pl/wp-content/uploads/2019/11/tt627male.pdf

Promujemy projekt.

Wizyty w szkole portugalskiej oraz dyrektora w szkole hiszpańskiej zainspirowały nas do zmian przestrzeni szkolnej.

Stworzyliśmy strefę rodzica, kącik śniadaniowy dla uczniów młodszych i starszych, które również są okazją do promocji naszego projektu.

REALIZUJEMY PROJEKTY EDUKACYJNE

Korzystając z doświadczeń zdobytych przez nauczycieli w czasie obserwacji zajęć w szkole portugalskiej w ramach projektu Erasmus+ „Nowa szkoła, nowe wyzwania”  realizowaliśmy projekt edukacyjny pod nazwą „Piękna nasza Polska cała”. Projekt prowadzony był w okresie od 9.01.2020 do 11.01.2020 w zespołach złożonych z uczniów klasy 8a oraz 7a. Uczniowie skupili się na tematyce dotyczącej przyrody i geografii Polski, kultury, ciekawych miejsc, kuchni polskiej, historii Polski.

Przygotowane prezentacje w języku angielskim obserwowali uczniowie klas młodszych oraz nauczyciele i opiekunowie. Trzeba przyznać, że byliśmy pod wrażeniem kreatywności oraz umiejętności językowych naszych wychowanków.